Urbanització del sector El Sorrall de Mataró.
Fase 1A. Transformació de la carretera C-1415C en via urbana