Rehabilitació d’habitatge al
carrer d’Aribau de Barcelona