Asfaltat exterior d’una nau de Bon Preu
als Hostalets de Balenyà