Asfaltat de l’espai públic de la
plaça dels Cirerers a l’Hospitalet