Eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici de Cardedeu per a la seva transformació en residència