Centre cívic i espais multifuncionals
al Prat del Rector, a Montseny