Reforma i adequació del pàrquing
de l’Hospital de Granollers