Construcció del tram de la Ruta de la Tourdera
a Hostalric, Riells i Massanes