Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privadesa de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Construccions Deumal, S.A. (també el prestador)

CIF: A59082644

Adreça postal: Casa La Vinya s/n. 08469 Montseny (Barcelona)

Correu electrònic: deumal@deumal.com

 Construccions Deumal, S.A, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

Mitjançant el formulari de contacte: nom i cognoms, e-mail

Mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: e-mail

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

A. Finalitats principals:

Formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;

Formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari ho hagi consentit expressament;

B. Altres Finalitats:

Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;

Conèixer la vostra opinió i millorar els serveis prestats per la web;

Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les galetes (esmentades a la política de galetes);

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Construccions Deumal, SA, incloent-hi les de menors, en les quals, per obtenir-les, s’ha obtingut el consentiment previ dels seus titulars.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» al e-mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Construccions Deumal, S.A no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades. Podeu obtenir més informació sobre la

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els seus drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les dades mentre durin els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS:

Construccions Deumal, S.A no duu a terme cap cessió de dades. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Construccions Deumal, SA contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Construccions Deumal, S.A presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a deumal@deumal.com, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DE ELS INTERESSATS», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les galetes en relació amb els hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, a fi de ser segmentats o categoritzats per tal d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències , enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, l’edat, el país, el gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

Podeu sol·licitar-nos més informació sobre aquest obstacle a Construccions Deumal, SA amb l’assumpte “Transferències Internacionals de Dades”.

XARXES SOCIALS

Us informem que Construccions Deumal, S.A pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Construccions Deumal, S.A es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Construccions Deumal, S.A tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Construccions Deumal, S.A consideri inadequats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent i industrial .

Així mateix, Construccions Deumal, S.A es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Construccions Deumal, S.A quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

El nostre lloc web no permet enviar currículums. En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre formulari de contacte o el nostre correu electrònic d’informació, sense haver estat sol·licitat per Construccions Deumal, SA se li informa que si no rep resposta, és degut a que les dades enviades hauran estat automàticament eliminats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOC

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc informatiu, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Construccions Deumal, S.A es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Construccions Deumal, S.A en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Construccions Deumal, S.A amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.

Amb caràcter general les relacions entre Construccions Deumal, S.A amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Construccions Deumal, S.A.