REHABILITACIÓ I
ENDERROCS

Construccions Deumal disposa de l’equip i els mitjans necessaris per a la rehabilitació, reforma i restauració de tot tipus d’edificis i monuments, inclosos els béns d’interès local o nacional catalogats amb la classificació K7.

Conegui alguns
dels nostres projectes