QUALITAT, MEDI AMBIENT
I PREVENCIÓ

Per a Construccions Deumal la prioritat és el client, els nostres equips de treball i els nostres col·laboradors.

Política empresarial

La política integrada de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals de Construccions Deumal està destinada a:

 • Satisfer les necessitats i expectatives dels clients.
 • Garantir el respecte i la conservació del medi ambient en l’entorn on es desenvolupen les activitats.
 • Prevenir els riscos i garantir la seguretat de l’equip humà.

A fi d’aconseguir la plena confiança dels clients, l’empresa aporta els recursos humans i tècnics adequats per atendre tots els seus requeriments, així com la sistemàtica necessària per garantir el compliment dels compromisos adquirits.

L’empresa valora la implicació de tot el seu personal i potencia la comunicació i el treball en equip, amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua del sistema integrat i de la productivitat. Construccions Deumal observa i aplica les mesures recomanades per les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (antiga OHSAS), i fomenta l’ús de tècniques de planificació, control i prevenció per assegurar la qualitat total dels seus processos i actuacions.

Què volem aconseguir en qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals

A Construccions Deumal som especialistes en les següents activitats:

 • Edificació
 • Fabricació i estesa d’asfalt
 • Moviment de terres
 • Urbanització
 • Conservació de carreteres
 • Manteniment d’edificis

Davant els reptes de futur i les exigències de canvi i millora contínua en els nostres serveis, ens marquem aquests objectius principals:

 • Partint del nostre tarannà familiar i directe, volem que els nostres clients se sentin satisfets amb el tracte rebut i la feina realitzada, a fi de mantenir una relació laboral sòlida i duradora. Per aconseguir-ho, aportem els mitjans i el personal especialitzat necessaris per a l’òptim desenvolupament dels diferents treballs.
 • Volem que tant el personal propi com els nostres col·laboradors s’impliquin, entenguin i participin en els nostres sistemes de gestió, de qualitat i medi ambient però també de prevenció de riscos laborals, una conducta clau per anar conquerint els reptes de futur.
 • El nostre dia a dia gira al voltant dels nostres clients, per això ens centrem a treballar per a ells i els donem tota la prioritat. Això ho aconseguim millorant els nostres processos de treball i la formació del personal, i fent ús de la innovació i les noves tecnologies.
 • No podem ignorar l’entorn que ens envolta i ens permet desenvolupar els nostres projectes. Som responsables del medi natural i del benestar de les persones. A Construccions Deumal treballem perquè als llocs on actuem es realitzi una correcta gestió dels residus, així com una adequada protecció i conservació del medi ambient, donant prioritat sempre a la minimització dels riscos laborals de tot el personal i aplicant les mesures oportunes de prevenció per tal d’evitar situacions no desitjades.

Per aconseguir aquests objectius ens basem en els sistemes de gestió integrada de qualitat ISO 9001:2015, de medi ambient ISO 14001:2015 i de prevenció ISO 45001:2018 (antiga OHSAS). Complim les seves especificacions a tots els nivells i en totes i cadascuna de les activitats de l’empresa, per tal d’assegurar la qualitat total i el compliment escrupolós de la legislació vigent.

Per a Deumal la prioritat és el client, els nostres equips de treball i els nostres col·laboradors.

TOTS NOSALTRES, PENSANT COM EL CLIENT, CONSTRUÏM EL FUTUR ADEQUAT PER A L’EMPRESA

Certificat ISO 45001

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 9001

Certificat CE

I+D

En el seu constant afany per millorar i aportar als clients la millor solució per a cada actuació, Construccions Deumal investiga de manera continuada nous productes i paviments. Fruit d’aquest esforç són els següents llançaments: els asfalts de color 10COLOR, amb els quals es pot fabricar una gamma molt variada de mescles; el nou aglomerat en fred 10MAFRED, amb altes prestacions i durabilitat; ECOPREC, una mescla per a base de llambordes que substitueix el morter tradicional i incorpora prestacions addicionals a les ja existents al mercat, i els Slurrys, amb els quals es pretén obtenir un acabat molt més fi en les mescles asfàltiques.

Patrocinis i col·laboracions

Els beneficis obtinguts per l’empresa al llarg de tots aquests anys sempre s’han reinvertit en la mateixa organització, amb l’objectiu de millorar la competitivitat mitjançant la introducció de sistemes de treball moderns i maquinària d’última generació que permeti reduir cada vegada més les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Conscients dels desafiaments de la societat que ens envolta, treballem amb empreses d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió, col·laborem regularment amb equips esportius de la comarca i ens sumem, com un veí més, a tot tipus de celebracions i actes d’interès, siguin festes majors, celebracions populars o sessions divulgatives.