PAVIMENTACIONS ASFÀLTIQUES

Construccions Deumal disposa de mitjans propis per realitzar tot tipus de treballs derivats de la preparació i pavimentació de vials.

Des de l’any 1986 Construccions Deumal disposa d’una planta pròpia de producció d’aglomerat asfàltic en calent. El 1991 va adquirir la planta actual i va esdevenir la primera empresa de Catalunya que va utilitzar el gas natural com a combustible i que va disposar d’una instal·lació amb una capacitat de producció de 250 t/h. L’empresa completa les instal·lacions amb una planta de trituració d’àrids, un laboratori d’autocontrol, un taller de manteniment i naus d’emmagatzematge, fet que li permet desenvolupar l’activitat amb plenes garanties d’èxit.