EDIFICACIÓ

Construccions Deumal disposa de l’equip i els mitjans necessaris per a la construcció d’edificis públics com ara centres de salut, escoles, centres per a la tercera edat, teatres, etc., i entre els seus projectes d’edificació també hi ha habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Oferir sempre plenes garanties en l’execució i els acabats de les feines i dur-les a terme amb personal propi són dues de les premisses de l’empresa.

Conegui alguns dels nostres projectes