MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ

Construccions Deumal disposa de la infraestructura necessària per realitzar tot tipus de treballs de conservació i manteniment d’edificis residencials i industrials, locals comercials, centres sanitaris, etc. També realitza treballs en carreteres, com ara sega de vorals i cunetes, retirada de neu, senyalització vertical i horitzontal i neteja de ferms, entre altres actuacions.

Conegui alguns
dels nostres projectes