PERSONES, MITJANS
I TRADICIÓ

Construccions Deumal va iniciar l’activitat com a empresa constructora fa
100 anys al municipi de Montseny, i es va constituir com a societat el 1989.

Com vam començar

Inicialment especialitzada en obres d’edificació i rehabilitació, Construccions Deumal posteriorment va ampliar la gamma de treballs a l’obra civil, la fabricació i estesa de mescles bituminoses de tot tipus (asfalts), els treballs d’urbanització, els moviments de terres i la conservació i manteniment de carreteres, així com als treballs de manteniment en comunitats de veïns, indústries i tot tipus d’edificis.

Els nostres valors

Des que va ser fundada, l’empresa ha impulsat una cultura basada a oferir la màxima qualitat i el millor servei als seus clients. Aquesta orientació a l’excel·lència li ha permès participar en obres públiques i privades de molt diversa consideració i volum. Construccions Deumal sempre ha mantingut uns sòlids valors de referència: tracte familiar, compromís, professionalitat i servei de proximitat per oferir la solució idònia als seus clients.

Maquinària i instal·lacions

Construccions Deumal disposa de mitjans propis per realitzar tot tipus de treballs derivats de la fabricació, preparació i pavimentació de vials. L’empresa també disposa d’un  personal i una infraestructura que li permeten desenvolupar l’activitat amb garanties d’èxit: al seu equip d’especialistes altament qualificats s’hi afegeix el parc de vehicles i maquinària, les plantes de producció de mescles asfàltiques, la planta de trituració d’àrids, el laboratori d’autocontrol, el taller de manteniment, las naus d’emmagatzematge i els serveis centrals. Un engranatge perfecte al servei dels nostres clients.