Asfaltat de l’aparcament de l’àrea Montseny
de l’autopista AP-7